about me...

Na het behalen van het colloquium doctum biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam heb ik biologie en wijsbegeerte gestudeerd. Na deze opleidingen heb ik promotieonderzoek gedaan in de gedragsgenetica en deed ik een postacademische opleiding epidemiologie aan het ExtraMuraal Geneeskundig Ondezoekcentrum.

Na diverse onderzoeksfuncties ben ik tandheelkunde gaan studeren aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Tijdens mijn studie tandheelkunde ben ik gaan doceren. Eerst als docent en onderzoeker aan ACTA en later, alleen als docent, in het VO, mbo en hoger onderwijs.

Om mij als docent verder te ontwikkelen heb ik, na een Didactische Opleiding Educatie en Beroepsonderwijs bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam, mijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald aan de Universitaire Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook heb ik een postacademische opleiding veranderkunde gevolgd met als doel veranderprocessen in de het onderwijs te begeleiden en daarmee onderwijskwaliteit te verhogen.

Opeenvolgend werd ik leraar, lerarenopleider (HU), toetsdeskundige (cito), voorzitter examencommissie (HU) en onderzoeker (TIAS/UvT/VU). Mijn aandacht ging uit naar onderwijsstrategie (OCW), onderwijsinnovatie (HU), kwaliteitszorg (HU) en curriculum design (VU). Uiteindelijk was ik lid van het College Beroep voor de Examens, geschillenadviescommissie, klachtenadviescommissie en bekleedde ik diverse adviesfuncties bij de Inspectie van het Onderwijs, NVAO, OCW en diverse College van Bestuur. Tot slot was ik kwartiermaker en deed ik een politieke verkenningen tot de oprichting van een lerend netwerk voor examencommissies in het hoger onderwijs. Na ruim 15 jaar ben ik echter gestopt met mijn werkzaamheden in het (hoger) onderwijs om ruimte te maken voor mijn tandheelkundige carrière.


home